Një ekspozitë periodike për prezantimin e aktivitetit të artit aplikativ në Epir, organizuar nga Korporata e Antikiteteve të Thesprotisë në bashkëpunim më Unionin e Diplomantëve të Shkollave të Arteve të Aplikuara të Epirit në Muzeun Arkeologjik të Igumenicës në muajt qershor – shtator 2019.

Për të promovuar artin modern aplikativ në Epir, për herë të dytë Korporata e Antikiteteve të Thesprotisë në bashkëpunim më Unionin e Diplomantëve të Shkollave të Arteve të Aplikuara të Epirit, paraqet ekspozitën periodike Portart 2019, e cila përbën vijimësinë e ekspozitës homonime që u prezantua në Muzeun Arkeologjik të Igumenicës në muajt qershor – tetor 2017.

Njëzetë e nëntë artistë Epirotë takohen në Muzeun Arkeologjik të Igumenicës dhe nëpërmjet veprave të ekspozuara operojnë në zgjerimin dhe vazhdimësinë e dialogut aplikativ më publikun artdashës të qytetit, dhe që e ka nismën në qershorin e 2017 – ës.

Secili prej pjesëmarrësve, duke krijuar me teknika dhe materiale të ndryshme depoziton nëpërmjet veprës së tij propozimin e vet aplikativ dhe parashtron një varg pyetjesh që kërkojnë përgjigje në rrënjët e thella të estetikës dhe joshjes empirike të spektatorit, që do të dojë të shijojë me një vështrim kërkues përballë kësaj ekspozite dhe duke hulumtuar veprat të gjejë një shteg dhe një ravijëzim produktiv në kërkimet, kundërshtitë por edhe optikën personale të secilit.

Veprat, pavarësisht nga qëndrimi personal i çdo autori dhe kundërshtive stilistikore të secilit, formojnë kuadrin për një dialog të zgjeruar në aplikacionin modern në trevën e Epirit, lidhur me frymëzimet dhe përcjelljet e shumta të bregdetit dhe limanit që përbëjnë rrjetën e kompaktësimit të ekspozitës. Ky liman përmes monopateve optike të artit shënon pikënisjen dhe njëkohësisht ravijëzon edhe optimizmin e vazhdimësisë.

Falënderojmë nga zemra gjithë artistët – krijues që na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre në ekspozitën Portart 2019, me urimin që të këtë një rrugëtim të mbarë dhe të përbëjë një stacion të konsiderueshëm për fjalën aplikative dhe krijuesve që marrin pjesë në të.

Ioanis Houliaras

Arkeolog

Drejtues i Korporatës së Antikiteteve të Thesprotisë