Текст професора емеритуса Никоса К. Псименоса у локалној штампи «Ηπειρωτικός Αγώνας» 13. 03. 1992. поводом изложбе у галерији уметности «Πάτση» (Κατσιμήτρου 4) од 4. до 14. марта у Иоаннини.