Έκδοση: Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2002

Ένα βιβλίο Εισήγηση στο Προσυνέδριο του Γ΄ Συνεδρίου Εικαστικών Τεχνών με θέμα: «Το σχολικό βιβλίο ως φορέας Αισθητικής Αγωγής».

Περιεχόμενα:

Το σχολικό βιβλίο ως φορέας Αισθητικής Αγωγής, Σχήμα, Γραμματοσειρές, Οι γραφικές Τέχνες και η χαρακτική, Μέθοδοι αναπαραγωγής, Βιβλιοδεσία, Νεοελληνικά Αλφαβητάρια, Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, Βασικά Αρνητικά Στοιχεία, Βιβλιογραφία, Σχήματα