Ηπειρώτες εικαστικοί και λογοτέχνες

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων / Φεβρουάριος 2022