Σχολή Διακοσμητικών Τεχνών

Έκθεση Εργαστηρίου Συντηρήσεως και Αντιγραφής Έργων Τέχνης