Σχολή Διακοσμητικής

Έκθεση Εργαστηρίου Συντηρήσεως και Αντιγραφής Έργων Τέχνης